Deelname

Deelname mogelijkheden Alle handelsbedrijven in biologische producten kunnen deelnemen, mits ze de doelstelling van BIOKAP onderschrijven en daartoe ook het Convenant en het Huishoudelijk Reglement hebben ondertekend. Zolang BIOKAP onderdeel uitmaakt van VBP, is aansluiting bij VBP verplicht. Om te beoordelen of een bedrijf in BIOKAP thuishoort is een intakeprocedure opgesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectmanager van Biokap. Kijk voor de gegevens onder contact

Het Convenant is een contract tussen deelnemend bedrijf, RIVM als eigenaar van de databasesystematiek en VBP als eigenaar van BIOKAP en de verzamelde data. Het omschrijft nauwkeurig de wederzijdse verplichtingen, de vertrouwelijkheid (en gegarandeerde anonimiteit van de bedrijfsdata), het toegangsrecht tot de geanonimiseerde data, de communicatie, alsmede ontbindingsvoorwaarden.