Lusten en lasten

BQA BIOKAP biedt de participanten een aantal voordelen:

  • Kennisuitwisseling tussen bedrijven onderling en dus een groter inzicht dan op basis van de eigen data verkregen kan worden.
  • Toegang tot de database en inzicht in de resultaten, waarbij ook op basis van herkomst en certificeringsorganisaties analyses uitgevoerd kunnen worden.
  • Ondersteuning vanuit VBP, Skal en EZ bij het opvragen van tekst en uitleg van leveranciers, certificeerders en overheden over het voorkomen van een te hoog residugehalte in geleverde producten uit het buitenland
  • Imagovoordeel voor ieder bedrijf dat deelneemt aan dit kwaliteitssysteem, omdat het bedrijf nog meer verantwoordelijkheid neemt voor gezamenlijke kwaliteitsborging
  • In de nieuwe EU wetgeving komt steeds meer ruimte voor risicogerichte controles en toezicht op interne kwaliteitssystemen van bedrijven. Nederlandse handels- en verwerkingsbedrijven die niet aan BQA BIO-KAP deelnemen, kunnen daarom scherper toezicht verwachten van Skal

Deelname aan BQA BIOKAP brengt de volgende verplichtingen met zich mee:

  • Implementatie van de gemaakte afspraken over bemonstering en het leveren van data aan BIOKAP door de geselecteerde laboratoria.
  • Het laten uitvoeren van een minimum vastgesteld aantal analyses bij daarvoor geselecteerde laboratoria.
  • Deelname aan de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de deelnemersgroep en actieve inhoudelijke bijdrage in een themawerkgroep.
  • Contributiebijdrage van € 1.000,- excl. BTW per jaar.
  • Eenmalige bijdrage van € 1.250,- aan de ontwikkeling van BIOKAP.