Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking met Stichtig Skal
Stichting Skal neemt actief als deel in BIOKAP. Dit betekent dat Skal haar risico gerichte analyses aanlevert voor het systeem, gebruikmakend van de geselecteerde laboratoria.

De deelnemende bedrijven en Skal hebben hetzelfde doel: permanente kwaliteitszorg in het algemeen en het voorkomen van calamiteiten in het bijzonder. Door de actieve samenwerking verwachten de deelnemers aan BIOKAP meer duidelijkheid van andere certificeringsorganisaties dan Skal in geval van residue contamibnaties in ruwe grondstoffen.

Samenwerking met RIVM

De Biokap database is ontwikkeld en in beheer bij RIVM. RIVM is het kennsinstituut dat ook zorgdraagt voor residue checks voor overheidsinstanties. RIVM heeft het ook het KAP systeem ontwikkeld dat al 15 jaar functioneert als het monitoringssysteem traditioneel geteelde landbouwproducten. Hierdoor heeft BIOKAP goede banden met een instituut met veel kennis van residue zaken.

Samenwerking met laboratoria

Onderstaande laboratoria zijn geselecteerd om analyses ten behoeve van de BIOKAP database aan te leveren. Deze laboratoria voldoen aan de criteria voor een juiste verwerking in de BIOKAP database.

Productgroep: Kruiden en Specerijen:

Productgroep: Verse Groenten en Fruit:

Productgroep: Overig: