Toelichting

Gedroogde producten en concentraten

Bij een (verwerkt-) eindproduct zal voor gedroogde en geconcentreerde producten tevens teruggerekend worden naar vers product.  Terugrekenfactor: Lijst BNN  (december 2006)

(uitleg: Linkje waarmee  onderstaande tabel met titel  in nieuw venster opent )

Conversie factor voor gedroogde producten conform BNN  richtlijn

food product

Conversie factor

gedroogd fruit

algemeen

5

dadels

1

Gedroogde kruiden

4

Gedroogde groente

10

Groene en zwarte thee

4

Overige thee

4

Kruiden, specerijen en zaden

Algemeen

10

Anijs zaad, venkel zaad , komijn en vergelijkbare zaden

1

Toegestane gewasbeschermingsmiddelen

Alleen als acuut gevaar dreigt voor het gewas, kan de teler gebruik maken van een beperkt aantal gewasbeschermingsproducten. Deze zijn te vinden in Bijlage 2 van EU-verordening 889/2008. Voorwaarde voor gebruik van een middel uit deze lijst is dat het middel Nederland een officiƫle toelating als gewasbeschermingsmiddel heeft.

In het milieu kunnen vanuit vroeger gebruik bepaalde persistente stoffen nog steeds voorkomen. Ook voor deze stoffen wordt in de biologische sector de actiegrens van 0.01 mg/kg gehanteerd. Skal kan besluiten tot vrijgave van het product als biologisch omdat de aanwezigheid van een persistente stof geen overtreding is van de biologische productiemethode.

Persistente stoffen

 • 1,2-dibromoethane
 • 1,2-dichlorethane
 • aldrin
 • alkyl mercury compounds
 • alkyloxyl and aryl mercury compounds
 • binapacryl
 • camphechlor
 • captafol
 • chlordane
 • Chlordecone
 • Choline, K & Na salts of maleic hydrazide with > 1 mg/kg free hydrazine
 • DDT
 • Dicofol (containing1 g/kg DDT and DDT related cmpds
 • Dieldrin
 • Dinoseb, its acetate and salts
 • Endrin ethylene oxide
 • Ethylen oxide
 • HCH
 • Heptachlor
 • Hexachlorobenzene
 • Maleic hydrazide and its salts, other than its chloine, K and Na salts
 • Mercuric Oxide
 • Mercurous chloride (calomel)
 • Mirex
 • Nitrofen
 • Quintozen containing > 1 g/kg HCB or > 10 g/kg pentachlorobenzene
 • Other inorganic mercury compounds

Relevante wetgeving:

EU Verordening 889/2008, artikel 91

EU Verordening 889/2008, artikel 26.4 en 5

EU IFOAM www.ifoam.org en de Guideline kunt via deze link vinden.

BNN  http://www.n-bnn.de

Skal residubeleid

Positie Skal

Bij het beoordelen van de analyse-resultaten is het residubeleid van SKAL leidend en bindend. Skal erkent een BIOKAP analyse als een volwaardige analyse. Een uitslag van een monster boven de actiegrens Skal geanalyseerd bij een BIOKAP-lab, dat niet door Skal genomen is,  is voor Skal voldoende om actie te ondernemen. In overleg met geregistreerde kan afgesproken worden dat Skal wel een monster neemt. Die kosten zijn dan voor rekening van Skal.