Residu database

De BIOKAP database geeft een overzicht van de analyse resultaten van circa 35 verschillende productengroepen ( van zaden tot AGF, granen etc.) en circa 100 verschillende producten (van koffiebonen tot mangoconcentraat) .  Op basis van een berekeningsmodel (aantal producten x omzet) wordt per bedrijf vastgesteld hoeveel analyses ten behoeve van BIOKAP uitgevoerd moeten worden. Jaarlijks wordt gezamenlijk afgestemd hoeveel analyses er in totaal geleverd moeten worden. Het deelnemend bedrijf laat zijn producten bemonsteren door de voor Biokap geselecteerde laboratoria. De uitslagen worden rechtstreeks vanuit de laboratoria geanonimiseerd aangeleverd aan de BIOKAP database. Per analyse is aangegeven welke methode is gebruikt; het land van herkomst waar het product verbouwd is; het oogstjaar; de certificeerder waar het product is aangekocht  en natuurlijk welke werkzame stof is aangetroffen met de meetwaarde . 

Ieder kwartaal worden de data bijgewerkt met de nieuwe analyseresultaten en wordt er een kwartaalrapportage met overschrijdingen gemaakt. In de database kunnen verschillende informatievelden geselecteerd worden: op datum, op product, op stof, analyse methode, op land en op certificeerder. Zo kunnen de deelnemers snel  een risico analyse maken van hun eigen producten, werkzame stoffen of landen. Door middel van een kwartaalrapportage met de aangetroffen overschrijdingen per maand, worden de deelnemers op de hoogte gehouden.

Het RIVM beheert de database, de analyse resultaten zijn eigendom van de BIOAP groep. De database is alleen toegankelijk voor deelnemers.

De database kunt u vinden via http://biokap.rivm.nl